Anne Strauch, Miriam Radtke, Raluca Lupou (ed.), Flexible Pathways Towards Professionalisation. Senior Adult Educators in Europe, WBV Germania 2010

Calificările profesionale ale educatorului de adulţi sunt condiţii cheie pentru calitatea procesului de educaţie oferit adulţilor.
Proiectul "Rute flexibile de profesionalizare pentru educatorul de adulţi la nivel 6 şi 7 EQF - Flexi-Path" a vizat o mai bună comparare a calificărilor şi competenţelor educatorilor de adulţi. Această publicaţie descrie ideea din spatele proiectului, explică contextul teoretic şi introduce totodată un instrument de auto-evaluare bazat pe profilul de competenţe pentru educatorii de adulţi la nivelurile 6 şi 7 ale Cadrului european de calificări care a fost dezvoltat în acest proiect. Instrumentul permite de asemenea educatorilor de adulţi să îşi definească propriile competenţe în mod diferenţiat şi reflectiv , precum şi să ofere noi perspective în validarea competenţelor educatorilor de adulţi.

Anne Strauch, Stefanie Jutten, Ewelina Mania, Identificarea competenţelor în educaţia continuă- aplicarea contextuală a instrumentelor şi metodelor, Editura Mirton, Timişoara, 2010

Identificarea de competenţe este o temă centrală a dezbaterilor educaţional-politice, ştiinţifice şi educaţional-practice. Diverse iniţiative sunt destinate pe toate planurile acestei teme: studii internaţionale de prestigiu precum PISA, TIMMS şi, de curând, PIAAC au stabilit liniile directoare. Cadrul de Calificare European (EQF) a fost implementat în cadrul de calificare german şi se află, în acest moment, în etapa de verificare. Numeroase iniţiative precum paşapoartele şi portofoliile încearcă să faciliteze recunoaşterea, respectiv vizibilitatea competenţelor. Astfel recunoscute şi validate, performanţele celor care învaţă devin comparabile în sisteme de creditare recunoscute la nivel european.

PREŢ: 15 ron

Flexi-Path atrage atenţia asupra faptului că există indivizi implicaţi în educaţia adulţilor şi în sectoarele legate de aceasta care şi-au construit o reputaţie profesională prin experienţa în câmpul muncii şi nu prin studii superioare.

Flexi-Path oferă un proces transparent pentru facilitarea mobilităţii educatorilor de adulţi în Europa în concordanţă cu Strategia Europa 2020 şi cu strategiile care o precedă şi o alimentează pe aceasta: ex. Startegia Lisabona şi realizarea obiectivelor procesului Bologna.

Flexi-Path este un proces bazat pe un instrument care permite celor ce îl folosesc să îşi demonstreze, mai degrabă, nivelul ridicat al competenţelor în câmpul muncii în domeniul educaţiei adulţilor decât să îşi evalueze cunoştinţele sau abilităţile într-un mediu izolat. A fost creat şi dezvoltat de către profesionişti din domeniul educaţiei adulţilor din întreaga Europă pentru a da naştere unei abordări standard pentru validarea competenţelor unui educator de adulţi care lucrează la un nivel ridicat în acest domeniu sau în alte domenii adiacente. Flexi-Path oferă o metodă de analiză progresivă a stiuaţiilor profesionale complexe în care competenţele au fost (sunt) demonstrate.

Protofoliul Flexi-Path conduce la validarea experienţei dumenavoastră de muncă şi va evidenţia angajatorului sau oricărui viitor potenţial angajator, vastitatea experienţei dumneavoatră de muncă, precum şi a realizărilor, într-un fel în care un simplu CV sau interviu nu vor putea niciodată să o facă.

Citeşte mai departe ...
Ruud Duvekot, Jeroen Geerts, Manual pentru evaluarea și validarea competențelor pedagogice ale educatorilor pentru adulți, Editura Brumar, Timișoara 2012
 
Acest pachet de materiale de formare a fost dezvoltat în cadrul proiectului CAPIVAL - Valorificarea Validpack-ului: extindere la nivel european www.capival.eu.
Instrumentul Validpack a fost dezvoltat ca un potențial pachet de instrumente, cu scopul de a sprijini identificarea, documentarea, evaluarea și validarea competențelor pedagogice existente ale personalului din educația adulților, și, astfel, pentru a promova certificarea lor, ca o alternativă față de profesionalizarea în educația adulților. De aceea, acest manual se referă la obiectivul de a susține punerea în aplicare a Validpack-ului prin dezvoltarea de cursuri de formare pentru evaluatorii Validpack – ului și furnizarea de materiale de referință menite să descrie, în termeni de criterii de calitate, procesul de evaluare a Validpack – ului în toate fazele și aspectele sale.
Citeşte mai departe ...

Sava Simona şi Raluca Lupou (coord.), Manual pentru utilizarea Validpack pentru validarea competentelor psiho-pedagogice ale formatorului pentru adulti, Ed. Mirton, Timisoara 2008

Validpack este un pachet de instrumente de validare care facilitează evaluarea şi documentarea competenţelor formatorilor pentru a dulţi, indiferent dacă acestea au fost obţinute în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. În acest scop, Validpack îşi propune să:
  1. evalueze competenţele importante ale formatorilor
  2. ofere spaţiu pentru documentarea experienţei anterioare
  3. construiască un fundament pentru certificare pe baza rezultatelor validării
  4. fie suficient de comprehensiv, pentru a putea fi utilizat la nivel european
  5. ofere informaţii cu privire la un standard minim de competenţă al formatorilor
  6. ofere formatorilor posibilitatea de mobilitate pe piaţa muncii din Europa
  7. fie aplicabil în contexte diferite
Validpack constă într-un set de instrumente dezvoltate în cadrul proiectului VINEPAC: harta minţii, reflecţia asupra biografiei, reflecţia asupra competenţelor, portofoliul, grila de observaţie, structura/ grid de interviu, fişă de validare.
 
Prezentul manual pentru utilizarea Validpack-ului include, pe lângă aceste instrumente de validare, linii directoare şi indicaţii pentru formatori în legătură cu modul de desfăşurare a procesului de validare.
 
Cu ajutorul acestui manual, formatorii vor fi direcţionaţi şi sprijiniţi de-a lungul procesului de validare. Manualul oferă o descriere detaliată a modului în care poate fi folosit pachetul de instrumente Validpack pentru validarea competenţelor unui formator.
Citeşte mai departe ...

Gunther Gugel, Metode de lucru în educaţia adulţilor, Editura Mirton, Timişoara, 2007, ediţia a II-a.

Cartea constituie pentru cei interesaţi un valoros ghid în activitatea didactică cu adulţii, prezentând concret detalii tehnice de aplicare a metodelor. Prezentarea grafică deosebită şi limbajul concret şi accesibil fac din această lucrare un instrument practic de referinţă care nu ar trebui să lipsească niciunui cadru didactic din domeniul educaţiei adulţilor.

Cartea are 290 pagini, format A4.

PREŢ: 40 ron

Citeşte mai departe ...

Radu Szekely, Mihai Predescu, Manual pentru promovarea participării politice, Editura Eurostampa, Timişoara 2010

Acest manual face parte dintr-un pachet de materiale didactice elaborate în cadrul proiectului EuroPol, care mai cuprinde un DVD cu 12 filme educaţionale şi un joc educaţional (disponibil la adresa www.politicscanbefun.eu). Toate aceste trei materiale au o structură comună, formată din unităţi de studiu ce acoperă 12 teme legate de politică.

Manualul este structurat în trei părţi. Prima parte descrie pe scurt beneficiile şi motivele pentru predarea implicării politice. De asemenea, această secţiune descrie temele celor doisprezece unităţi de curs. Partea secundă constă în doisprezece unităţi, fiecare prezentată în aceeaşi structuă, astfel încât să fie uşor de utilizat. Toate unităţile au o activitate centrală şi prezintă cîteva alternative pentru a permite o adaptare mai bună a temei la cerinţele cursului de formare. A treia parte constă în scurte descrieri ale metodelor şi instrumentelor utilizate, ce sunt propuse în diferite unităţi de curs.

Citeşte mai departe ...

Ekkehard Nuissl, Antje von Rein, Relaţii publice în instituţiile de educaţie continuă, Ed. Mirton, Timişoara, 2003, ediţia a II-a.

Cartea oferă celor interesaţi un valoros instrument de lucru, un ghid de acţiune în care se îmbină fericit teoria cu practica, cu exemple concrete de acţiune în domeniul relaţiilor publice. În paginile cărţii se regăsesc îndrumări detaliate, concrete despre cum se construieşte şi se promovează imaginea instituţională print transmiterea mesajelor, prin comunicarea informaţiilor despre instituţie şi în instituţie, despre activităţile ei într-o manieră profesională, pentru a sensibiliza şi atrage beneficiarii direcţi şi potenţiali, pentru a poziţiona corect instituţia în conştiinţa comunităţii locale, regionale, naţionale sau chiar internaţionale.

Cartea are 92 pagini, format A5.

PREŢ: 10 ron

Citeşte mai departe ...

Simona Sava şi Amelia Marian(coord.), Resource Package on Counselling in Adult Education, Ed. Mirton, Timişoara, 2004.

Pachetul de Resurse (în limba engleză) cuprinde urmatoarele produse:Un manual pentru consilierii ce activează în domeniul educaţiei adulţilor: Competencies of the Career Counsellors. Handbook, dezvoltat în acord cu Standardele şi Normele Canadiene în Consilierea Carierei şi materiale practice de training pentru dezvoltarea competenţelor prezentate în manual din punct de vedere teoretic (Training Materials).

Cartea are 354 pagini, format B5.

Citeşte mai departe ...

Boffo Vanna, Ioana Dârjan (coord), Training curriculum and training materials for Improving literacy competencies through vocational education and training, Ed. UVT, 2009

PREŢ: 15 ron

Citeşte mai departe ...