Ekkehard Nuissl, Cercetare educațională empirică pentru începători, Editura Mirton, Timișoara 2011

Raluca Lupou, Tanya Gebova, Prisca Giaiero, Maryrose Francisca (coord.), Persoanele varstnice, niciodata singure – Tratament egal si demnitate umana pentru cei varstnici (cu CD), Ed. Mirton, Timişoara, 2008, bilingv (Ro-Engl).

Ghidul se adresează lucrătorilor din instituţiile şi căminele pentru bătrâni, pentru a-i abilita în a le oferi servicii (n.n. educaţionale, nu medicale) mai atractive, mai variate, pentru a atrage fonduri care să le permită diversificarea activităţilor şi serviciilor cu şi pentru bătrâni.
 
PREŢ: 10 ron

Mariana Crasovan, Simona Sava, Validarea de competenţe ca parte a consilierii carierei, Ed. Mirton, Timişoara 2013

Acest manual a fost elaborat în cadrul proiectului Consilierea migranților reîntorşi și a șomerilor - Înapoi la muncă, un proiect derulat între 2011-2013 de către un grup de organizații partenere din România, Germania, Grecia, Marea Britanie, Danemarca, și Bulgaria. Conceptul acestui instrument a fost construit în baza unei cercetări anterioare, referitor la etapele procesului de validare (proiectul Vinepac - Validarea competenţelor psiho-pedagogice ale educatorilor adulti dobândite in context informal şi non-formal: www.vinepac.eu, 2006-2008), instrumentele necesare pentru a identifica competențele dobândite informal în viața de zi cu zi (proiectul FamCompass - Portofoliul de competențe de familie: www.facompass.eu, 2007-2009), și conceptul de formare în carieră pentru consilieri (proiectul  ACCED - Educație continuă destinată  consilierilor în Educația Adulților: http://acced.euproject.org/, 2005-2007). Proiect Leonardo DaVinci transfer  de inovaţie,  Back to Work s- a bazat pe modelele de competență  ale acestor proiecte, cu scopul de a dezvolta un instrument de formare și de validare, care va sprijini consilierii în lucrul cu șomerii, inclusiv slab calificați, cei fără sau cu  calificări puţine și migranții care se întorc acasă.

Ghidul de utilizare a acestui instrument poate fi descărcat de aici